zgoda
Strona www korzysta z plików cookie, więcej informacji znajduje się w: polityka prywatności.

Zapraszamy na kursy on-line w Europejskim Centrum Edukacyjno - Biznesowym Global Mentor

Zakładanie firmy
Założenie firmy jest całkowicie bezpłatne. Czynności tej dokonać można w stosownym Urzędzie Gminy/Miasta, przez Internet lub listownie, zarówno osobiście jak też za pośrednictwem prawomocnego pełnomocnika.

Przed założeniem firmy warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. Czy jesteś osobą pełnoletnią? Ponieważ w Polsce tylko takie osoby mogą założyć firmę.

2. Czy chcesz prowadzić zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły?

Upewnij się, czy musisz rejestrować firmę, ponieważ po zmianie przepisów niewielki przychód generowany z drobnej działalności, prowadzonej przez osoby fizyczne, nie nakłada obowiązku rejestrowania firmy. Oznacza to, że można prowadzić działalność nierejestrową w następujących przypadkach:

a) gdy przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł, czyli przychody w 2021 roku nie mogą przekroczyć 1400 zł w skali miesiąca),
b) jest się osobą fizyczną,
c) nie jest prowadzona działalność w ramach spółki cywilnej,
d) gdy drobna działalność nie wymaga zezwoleń czy koncesji,
e) gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie była wykonywana żadna działalność gospodarcza.

3. Przed rejestracją wybierz nazwę dla swojej firmy

4. Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Oznacza to, że nie można zarejestrować tylko jedną jednoosobową firmę na swoje nazwisko. Jednakże pod jednym wpisem jest możliwość prowadzenia różnych rodzajów działalności gospodarczej.

5. Zdecyduj jaki adres firmy podasz w rejestrze, pamiętając, że należy posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zostanie zgłoszony w CEIDG, chodzi tu o:

a) prawo własności lub współwłasności zgłoszonej nieruchomości lub lokalu (również lokalu mieszkalnego – jeśli pod takim adresem będzie prowadzona działalność),
b) prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków usadowionych na tym gruncie,
c) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
d) umowa dzierżawy,
e) umowa najmu,
f) użyczenie.

6. Wybierz pośród kodów PKD te, które będą związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością. Pamiętaj, że kod główny musi definiować to, co przynosić będzie Ci najwyższy zarobek. Strona z kodami dostępna jest tutaj: www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd należy ją monitorować, ponieważ kody są co jakiś czas aktualizowane.

7. Upewnij się, że prowadzona przez Ciebie działalność nie wymaga dodatkowych pozwoleń. Mamy tu na myśli licencje, koncesje, zezwolenia czy też wpis do rejestru działalności regulowanej. Jeśli którąś z tych rzeczy potrzebujesz to należy postarać się o nią już po zarejestrowaniu firmy.

8. Wybierz formę opodatkowania dochodów, a mamy do wyboru:

a) na zasadach ogólnych,
b) według stawki liniowej
c) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
d) na zasadach karty podatkowej.

9. Upewnij się czy w prowadzonej przez Ciebie działalności musisz płacić podatek VAT. Nie trzeba rejestrować się do VAT gdy:

- sprzedaż z działalności nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie,
- sprzedawane są wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT.

10. Załóż rachunek bankowy.

11. Zdecyduj o formie prowadzenia księgowości, do wyboru mamy:

a) księgowość pełna,
b) księgowość uproszczona,


12. Upewni się, że znane są Ci wysokości obowiązkowych składek ZUS czyli:

a) ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)
b) Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
c) ubezpieczenie zdrowotne.

13. Teraz już możesz zarejestrować firmę.

Można to zrobić na dwa sposoby online lub w sposób tradycyjny udając się do stosownego Urzędu Gminy / Urzędu Miasta.

I. Rejestracja online:

1. Utworzyć profil zaufany ePUAP lub też certyfikat kwalifikowany celem uzyskania podpisu elektronicznego.
2. W tym celu można skorzystać z pośrednictwa swojego banku bądź rządowej strony www.gov.pl
3. Posiadając możliwość elektronicznego potwierdzenia własnej tożsamości założenie firmy bez wychodzenia z domu jest kwestią kilku minut.
4. Korzystając np. ze strony internetowej: Biznes.gov.pl w której kreator generowania wniosku poprowadzi przez wszystkimi zakładki zgodnie z powyżej opisanymi zagadnieniami.

II. Rejestracja w Urzędzie:

1. Należy pobrać i wypełnić Wniosek CEIDG-1 Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w nim:

- Imię i nazwisko,
- Adres zamieszkania,
- Adres wykonywania działalności,
- Numer NIP,
- Numer PESEL,
- Nazwę firmy,
- Datę rozpoczęcia działalności,
- Rodzaj działalności wg. Polskiej klasyfikacji kodów PKD
- Wybór formy opodatkowania,
- Aktualny Urząd Skarbowy,
- Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.

2. Wizyta i zgłoszenie tego faktu w ZUS konieczna jest do 7 dni od daty założenia firmy, chyba, że do wniosku CEIDG-1 dołączy się właściwy formularz

3. Nadanie nr REGON – wiąże się z wizytą w Urzędzie Statystycznym

4. Urząd Skarbowy – wymaga zgłoszenia wnioskiem informacji, że od dnia założenia firmy jest się VAT’owcem.

5. Wizyta w banku jest konieczna celem założenie firmowego rachunku bankowego.

6. Wyrobienie pieczątki firmowej.

7. Zezwolenia i koncesje – jeśli wymaga tego branża, którą firma będzie reprezentować.

WIĘCEJ CENNYCH WSUWEK NA TEJ STRONIE:
www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmyZAPRASZAMY TAKŻE NA NASZ KURS O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kliknij ... >>EDUKACJA W KAŻDYM WIEKU - ZAPEWNIAMY ZNIŻKI % RABATY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

Polecane działy kursów:


Wypełnij formularz

Plan zakupu kursu

🎁 Voucher na prezent

Istniejemy na rynku edukacyjnym od 2010, posiadamy aktualny wpis do rejestru RIS /2.12/00034/2010/ Ministrstwa Gospodarki i Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


Zarejestrowani jesteśmy też w Polskiej Agencji Rządowej PARP (Baza Usług Rozwojowych) BUR zobacz więcej >


           
Jesteśmy także zrzeszeni w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) – art. 20,
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)
3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1572)

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 poz. 1678)


Z nami nauka to przyjemność
Ucz się w każdym wieku


Wystawiane dokumenty PL, EN - UE

Zapewniamy oryginalne certyfikaty i zaświadczenia (dyplom) PL, EN - UE (tłumaczenie dokumentu na j. ang. przez tłum. przysięgłego w cenie kursu, inne języki patrz cennik)

Na zakończenie kursu otrzymają Państwo certyfikat i zaświadczenie PL i EN - akceptowane w EU.

Więcej można dowiedzić się tutaj ... >

Uzyskaj dostęp do kursu online @ lub offline

Po zakupie kursu otrzymają Państwo na e-mail link dostępu do wybranego kursu (ów) online oraz hasło.

Więcej

Istnieje także możliwość wysyłki całego kompletu materiałów offline (bindowany wydruk A4 + DVD lub PenDrive i laminowane cert. i zaśw.) Pocztą Polską lub kurierem (także do paczkomatu)

zobacz aktualny cennik ...>

🎁 Promocje i rabaty

Przy zakupie 2 do 5 kursów ZNIŻKA 10% ! Powyżej 5-kursów (i więcej) 20% ZNIŻKI!
Przy większej ilości zamówionych kursów ustalamy indywidualną zniżkę !

Promocja dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - tylko teraz skorzystaj z naszej oferty, a zapłacisz o 12 % mniej.

Zobacz więcej ... >

Zalety i korzyści nauki

 • Pozyskanie kompetentnej wiedzy
 • Wzrost określonych umiejętności
 • Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
 • Atrakcyjność i wiarygodność na rynku
 • Premie, nagrody i wyższe zarobki
 • Utrzymanie stanowiska pracy
 • Awans i stabilna praca
 • Rozwój kariery zawodowej w UE
 • Lepsza praca w Polsce lub za granicą
 • Większe szanse na dotację z UE
 • Zdobycie potwierdzającego dokumentu
 • Własna działalność gospodarcza
 • Samorozwój, prestiż i uznanie
 • Wyższa pozycja społeczna
 • Pewna i bezpieczna przyszłość
 • Nowe perspektywy i konkurencyjność


Inne dokumenty

Na życzenie wystawiamy również zaświadczenia do różnych instytucji, w tym urzędów (np. ZUS/KRUS/UP itp.) i zakładów pracy dofinansowujących udział w kursach częściowo lub w całości. Polecamy Państwu zakupy naszych kursów w GRUPIE. Zamów kursy razem ze znajomymi, przyjaciółmi, kolegami z pracy, rodziną lub przekonaj szefa do zorganizowania szkoleń. Więcej


Przydatne informacje:
/ Opinie naszych klientów / Oferta dla Polonii / Dotacje unijne / Jak znaleźć prace /
/ Przydatne pliki / Czym jest e-learning / Ciekawostki i porady / Jak założyć firmę /

UCZ SIĘ Z NAMI ONLINE NA DOWOLNYM URZĄDZENIU, W KAŻDYM MIEJSCU NA ŚWIECIE !
Nasza maksyma: " Uczyć się trzeba zawsze, na naukę nigdy nie jest za wcześnie ani za późno "