System nauczania e-Learning

Zobacz więcej

Sztuczna inteligencja (AI) ma coraz większe zastosowanie w edukacji i nauce, a jej potencjał do poprawy jakości nauczania i przyspieszenia postępu naukowego jest ogromny. Oto kilka sposobów, w jakie sztuczna inteligencja może być wykorzystana w edukacji i nauce:

Personalizacja nauczania - dzięki sztucznej inteligencji nauczyciele mogą tworzyć spersonalizowane plany nauczania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów. Systemy sztucznej inteligencji mogą analizować wyniki testów i pracy uczniów oraz proponować materiały edukacyjne, które są najlepiej dopasowane do ich potrzeb.

Automatyzacja oceniania - sztuczna inteligencja może być wykorzystana do automatyzacji procesu oceniania, co pozwala nauczycielom zaoszczędzić czas i pozwala im skupić się na bardziej wartościowej pracy. Systemy sztucznej inteligencji są w stanie szybko i dokładnie ocenić prace i testy, a także oferować uczniom feedback i wskazówki na temat tego, co mogą poprawić.

Analiza danych - sztuczna inteligencja może pomóc nauczycielom i badaczom w analizie danych i wykrywaniu wzorców w zachowaniach uczniów i wynikach testów. Dzięki temu mogą zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy i dostosować swoje podejście do nauczania w celu zapewnienia lepszych wyników.

Wspieranie badań naukowych - sztuczna inteligencja może pomóc badaczom w analizie dużych ilości danych i wskazywaniu trendów, które nie byłyby łatwe do wykrycia przy użyciu tradycyjnych metod badawczych. Sztuczna inteligencja może również pomóc w identyfikacji nowych hipotez i teorii naukowych, które mogą prowadzić do nowych odkryć i postępów naukowych.

Tworzenie wirtualnych środowisk edukacyjnych - sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu wirtualnych środowisk edukacyjnych, które pozwalają nauczycielom na prowadzenie interaktywnych lekcji i symulacji, które są bardziej angażujące dla uczniów. Dzięki temu uczniowie mogą zdobywać wiedzę w praktyczny i interaktywny sposób.

Wszystkie te zastosowania sztucznej inteligencji mają potencjał, aby poprawić jakość nauczania i przyspieszyć postęp naukowy, jednak wymagają również odpowiedniego zarządzania i kontroli, aby zapewnić, że systemy AI są wykorzystywane w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Nowoczesne nauczanie to podejście do edukacji, które wykorzystuje najnowsze technologie i metody nauczania, aby dostarczyć bardziej interaktywną, elastyczną i skuteczną edukację. Oto kilka cech, które charakteryzują nowoczesne nauczanie:

Wykorzystanie technologii - nowoczesne nauczanie opiera się na wykorzystaniu najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, interaktywne ekrany, komunikacja online, narzędzia do analizy danych i wiele innych. Te technologie umożliwiają dostarczenie bardziej interaktywnej i personalizowanej edukacji.

Indywidualizacja - nowoczesne nauczanie stawia na indywidualizację procesu edukacyjnego, dzięki czemu uczeń może uczyć się w swoim własnym tempie i na swoim poziomie. Nauczanie jest bardziej dopasowane do potrzeb i zdolności uczniów.

Współpraca - nowoczesne nauczanie promuje współpracę między uczniami i nauczycielami, a także umożliwia nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z uczniami i nauczycielami z innych krajów i regionów.

Elastyczność - nowoczesne nauczanie pozwala uczniom uczyć się z dowolnego miejsca i czasu, dzięki czemu mają większą elastyczność w organizacji swojego czasu i życia prywatnego.

Aktywna rola ucznia - nowoczesne nauczanie kładzie większy nacisk na aktywną rolę ucznia w procesie edukacyjnym, co może prowadzić do większej motywacji i zaangażowania w procesie uczenia się.

Metody aktywizujące - nowoczesne nauczanie wykorzystuje metody aktywizujące, takie jak gry edukacyjne, symulacje, projekty, dyskusje i wiele innych. Dzięki nim uczniowie mają więcej okazji do zdobywania wiedzy poprzez praktyczne i doświadczalne podejście.

Podsumowując, nowoczesne nauczanie to podejście, które wykorzystuje najnowsze technologie i metody nauczania, aby dostarczyć bardziej interaktywną, elastyczną i skuteczną edukację.

E–learning - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

Charakterystyka

Termin e-learning, tak jak i techniki uczenia się oraz technologie kształcenia, odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych, czy też nauczania wspomaganego komputerowo z połowy lat osiemdziesiątych. Jest również o wiele szerszy od pojęć nauczania i edukacji online, które oznaczają nauczanie tylko przez sieć internetową. W przypadku zastosowania technologii mobilnych, częściej używane jest pojęcie M-learningu.

Zobacz więcej

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu. Często jest łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych.

Dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych umożliwia typowe środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE) z menu nawigacyjnym i ikonami.

Szczególnie w szkolnictwie wyższym wzrasta tendencja do tworzenia środowisk VLE, które w połączeniu z systemami kontroli informacji (Managed Informaton System, MIS), tworzą system kontroli środowiska e-learningowego (Managed Learning Environment). W środowiskach tych wszelkie informacje związane z kursem przekazywane są poprzez interfejs użytkownika zgodny ze standardami obowiązującymi na uczelni.

Coraz więcej tradycyjnych szkół wyższych, jak również młodszych szkół wyższych online, oferuje przez internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. Zazwyczaj studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia, jednak wiele kursów jest udostępnianych wyłącznie online. Ponadto, coraz częściej uczelnie oferują studentom wsparcie online np. w formie informacji i rejestracji w sieci, e-doradztwa, sprzedaży podręczników przez Internet, stron samorządów czy gazet studenckich online.

Rozwija się oferta masowych otwartych kursów online (ang. MOOC - massive open online courses), które pozwalają zdalnie i bezpłatnie brać udział w wybranym akademickim kursie, czasem zakończonym egzaminem. Nie jest przy tym wymagany status studenta uczelni wyższej. Katalog anglojęzycznych kursów typu MOOC można znaleźć np. na stronie MOOC List.

E-learning może również odnosić się do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe, czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci. Pojęcie to jest również używane w biznesie w odniesieniu do opłacalnych szkoleń online.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-learning

Zobacz więcej

I coś na zakończenie ...

Przedstawiamy kilka najczęściej spotykanych rodzajów e-learningu

# E-learning asynchroniczny: to rodzaj e-learningu, w którym uczniowie mają dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu. Materiały są udostępniane na platformie e-learningowej, a uczniowie mają czas na przyswojenie ich i wykonanie zadań, bez potrzeby jednoczesnego uczestnictwa w zajęciach.
# E-learning synchroniczny: to rodzaj e-learningu, w którym uczniowie uczestniczą w zajęciach online w tym samym czasie, korzystając z narzędzi takich jak wideokonferencje, czaty lub inne formy komunikacji w czasie rzeczywistym.
# Mieszany e-learning (blended learning): to połączenie tradycyjnej edukacji stacjonarnej z e-learningiem. Uczniowie uczestniczą w zajęciach nauczyciela, ale jednocześnie korzystają z materiałów edukacyjnych dostępnych online.
# Mobile learning: to rodzaj e-learningu, w którym uczniowie korzystają z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub tablety, aby uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie.
# Gierki szkoleniowe (gamification): to sposób nauczenia poprzez zabawę, który wykorzystuje mechanikę gier, takie jak punkty, nagrody, wyzwania itp., aby zwiększyć motywację uczniów do nauki.
# Wirtualna rzeczywistość (VR): to zaawansowana technologia, która umożliwia uczniom interakcję z wirtualnymi światami, co pomaga w nauce poprzez praktyczne doświadczenie.
# Adaptive learning: to rodzaj e-learningu, w którym program nauczania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów, dzięki czemu każdy uczeń może uczyć się w swoim tempie i na swoim poziomie.
# Microlearning: to krótkie, zwięzłe lekcje, które uczniowie mogą przyswoić w kilka minut. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku nauczania umiejętności, które można łatwo przyswoić w krótkim czasie.
# Social learning: to rodzaj e-learningu, w którym uczniowie uczą się poprzez współpracę i wymianę wiedzy z innymi uczniami lub mentorami na platformach społecznościowych, forach dyskusyjnych lub innych narzędziach komunikacyjnych.
# Seriale edukacyjne (edutainment): to materiały edukacyjne, które są prezentowane w formie filmów lub programów telewizyjnych, z zastosowaniem zabawy i humoru, aby przyciągnąć uwagę uczniów i pomóc im w przyswajaniu wiedzy.
# Massive Open Online Courses (MOOCs): to duże kursy online, które są dostępne dla wszystkich, którzy chcą się uczyć, bez względu na lokalizację czy czas. MOOCs zazwyczaj są prowadzone przez wybitnych ekspertów w danej dziedzinie i często oferują certyfikaty ukończenia kursu.
# Virtual Assistant (VA): to program komputerowy, który pomaga uczniom w przyswajaniu wiedzy poprzez interaktywne odpowiedzi na ich pytania i udzielanie porad. VA wykorzystują sztuczną inteligencję, aby zaoferować szybką i skuteczną pomoc uczniom, którzy mają problemy z nauką.
# TV learning może być przydatne dla osób, które preferują uczenie się wizualne i słuchowe, ponieważ programy telewizyjne zwykle zawierają liczne wizualne efekty i prezentacje, które mogą pomóc w przyswajaniu i utrwalaniu wiedzy. Ponadto, telewizja jest popularnym medium i jest łatwo dostępna dla wielu ludzi, co czyni tę formę e-learningu bardziej dostępną dla szerszej publiczności.

Ranking najwyżej notowanych uczelni na świecie:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Stany Zjednoczone
2. Stanford University - Stany Zjednoczone
3. Harvard University - Stany Zjednoczone
4. California Institute of Technology (Caltech) - Stany Zjednoczone
5. University of Oxford - Wielka Brytania
6. University of Cambridge - Wielka Brytania
7. University of Chicago - Stany Zjednoczone
8. University of California, Berkeley (UCB) - Stany Zjednoczone
9. Columbia University - Stany Zjednoczone
10. Princeton University - Stany Zjednoczone

Najwyżej notowane uczelnie w Europie:

1. University of Oxford - Wielka Brytania
2. University of Cambridge - Wielka Brytania
3. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Szwajcaria
4. Imperial College London - Wielka Brytania
5. University of Edinburgh - Wielka Brytania
6. University College London (UCL) - Wielka Brytania
7. University of Munich - Niemcy
8. University of Manchester - Wielka Brytania
9. Technical University of Munich - Niemcy
10. University of Zurich - Szwajcaria

Oto kilka przykładów najwyżej notowanych uczelni w Polsce według różnych rankingów:

1. Uniwersytet Warszawski - najwyżej notowany uniwersytet w Polsce według wielu rankingów, w tym QS World University Rankings i ARWU (Academic Ranking of World Universities).
2. Politechnika Warszawska - najwyżej notowana polska uczelnia techniczna, według wielu rankingów, w tym QS World University Rankings i ARWU.
3. Uniwersytet Jagielloński - drugi najwyżej notowany uniwersytet w Polsce, według wielu rankingów, w tym QS World University Rankings i ARWU.
4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - najwyżej notowana polska uczelnia techniczna według Webometrics.
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - najwyżej notowany uniwersytet w Polsce według Rankingu Perspektyw.
6. Uniwersytet Wrocławski - drugi najwyżej notowany uniwersytet w Polsce według Rankingu Perspektyw.

Zobacz więcej


ZAPISZ SIĘ TERAZ NA WYBRANY KURS (Y) !

Zapraszamy wszystkich do wypełnienia naszego formularza zgłoszeniowego on-line. Można to zrobić indywidualnie lub w grupie osób zainteresowanych wówczas otrzymują Państwo korzystny rabat i zniżkę cenową na wybrane e-kursy i szkolenia.

KLIKNIJ I KUP TERAZ !


Zobacz również inne kategorie kursów


Na zakończenie wystawiamy dokumenty ukończenia kursu:
certyfikat, dyplom (zaśw.)


ZASW-PL             ZASW-EN

Polecamy także

Doradztwo i rozwój

Prowadzimy doradztwo dla osób indywidualnych oraz firm w zakresie edukacji, pracy, kariery i biznesu.

Więcej

Praca lub firma

Oferty pracy oraz kursy szkolenia po których znajdziesz lepszą prace w Polsce i za granicą UE lub założysz firmę

Więcej

Dotacje UE

Polecamy aktualną ofertę dotacji i funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorczości oraz osobisty lub zawodowy

Więcej

Kursy stacjonarne lub online

Zapraszamy do odbycia kursów oraz szkoleń przygotowanych i opracowanych przez Zespół ECEB

Więcej

Kwalifikacje dla każdego

Kwalifikacje, kompetencje oraz umiejętności dla każdego nie tylko do zapełnienia CV (teraz także online)

Więcej

Schemat zakupu

Przykładowy plan /zapisania się/ zakupu kursu (ów) w systemie online - zobacz jak sprawnie przebiega

Więcej
Lista wszystkich kursów

Warto wiedzieć

Inne wystawiane dokumenty

Na życzenie wystawiamy również zaświadczenia do różnych instytucji, w tym urzędów (np. ZUS/KRUS/UP itp.) i zakładów pracy dofinansowujących udział w kursach częściowo lub w całości. Polecamy Państwu zakupy naszych kursów w GRUPIE.

Więcej

Uzuyskaj natychmiastowy dostep do materiałów kursu online

Uzyskaj natychmiastowy dostep do materiałów kursu online lub offline Po zaksięgowniu wpłaty otrzymają Państwo na e-mail link dostępu do wybranego kursu (ów) online oraz hasło.

Więcej

Dostęp offline PenDrive, DVD lub wydruk A4

Istnieje także możliwość wysyłki całego kompletu materiałów offline (bindowany wydruk A4 + DVD lub PenDrive i laminowane cert. dypl. / zaśw.) Pocztą Polską lub kurierem (także do paczkomatu)

Więcej
Pracuj dobrze przygotowany w Polsce i za granicą !

Polecane kategorie

Zalety i korzyści nauki

1. Pozyskanie kompetentnej wiedzy 2. Wzrost określonych umiejętności 3. Dopełnienie kwalifikacji zawodowych 4. Atrakcyjność i wiarygodność na rynku 5. Premie, nagrody i wyższe zarobki 6. Utrzymanie stanowiska pracy 7. Awans i stabilna praca 8. Rozwój kariery zawodowej w UE 9. Lepsza praca w Polsce lub za granicą 10. Większe szanse na dotację z UE 11. Zdobycie potwierdzającego dokumentu 12. Własna działalność gospodarcza 14. Samorozwój, prestiż i uznanie 15. Wyższa pozycja społeczna 16. Pewna i bezpieczna przyszłość 17. Nowe perspektywy i konkurencyjność oraz wiele innych mozliwości...

Zobacz więcej

Z kursów skorzystali między innymi

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy OHP, OHP Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Bydgoska Szkoła Wyższa, Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenie na rzecz integracji osób starszych i niepełnosprawnych "Wieś Bez Barier", IPN Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Caritas Polska, Centrum Medyczne IMED ... i wiele innych firm i instytucji ...

Zobacz więcej

Rabaty i zniżki %

Zapraszamy do kupna kursu (ów) dla bliskiej osoby - przebywającej w kraju lub za granicą (także dla obcokrajowców chcących pracować w UE np. z Ukrainy, Białorusi i innych państw) To także doskonały pomysł na oryginalny prezent jako pewna lokata w przyszłość i sukces zawodowo - biznesowy ! Promocja dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych ! Polecamy także zakupy kursów w grupie lub indywidualnie. Zamów kursy razem ze znajomymi, przyjaciółmi, kolegami z pracy, rodziną lub przekonaj szefa do zorganizowanej akcji szkoleń zakładowych np. dla zdolnych pracowników...

Zobacz więcej

Warto zobaczyć

Filmy i kanał YouTube

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału z bardzo ciekawymi filmami na portalu YouTube oraz do jego subskrybcji. Zobacz więcej...>

Oferta dla zagranicy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą osoby mieszkające za granicą i obcokrajowców przebywających w Polsce. Zobacz więcej...>

Czym jest e-learning

Czym jest nauczanie w systemie on-line, e-learning, m-learning, d-learning jakie posiada zalety oraz inne cechy i wygody. Zobacz więcej...>

Faktury VATWystawiamy paragony, faktury VAT (proforma, przelewowe dla urzędów i innych jednostek np. 7-14 dni) oraz udzielamy rabaty i zniżki.

Inne dokumenty Na życzenie uczestnika wystawiamy stosowne zaświadczenia o udziale w aktualnie trwającym kursie lub szkoleniu.

Zwrot za naukęZa udzał w kursach można starać się o zwrot kosztów z Urzędu Pracy, swojego miejsca pracy (firma, spółka) oraz innych instytucji.